30 Mayıs 2017 Salı

A Few Notes to Yoga Beginners

Hello everyone! 

Just to make sure to provide you with all kinds of necessary information before we begin our yoga. It will all soon be on my new YouTube channel. I literally can't wait! 

If you are a beginner at yoga, it is always good to remember these : 

- Consult with your physician before you do any kind of exercise (I know it sounds a little too cautious but it's really important, especially if you have any physical conditions.) 

- If you are pregnant, do not follow all the sequences, especially the ones on your tummy. There is special yoga for pregnancy and I will be recording that, too. Do that one. :) 

- Don't mind others. Don't compare yourself with anybody. Their level of flexibility is theirs. You are unique and so beautiful just the way you are. So, just start and even if you aren't flexible, it will come to you. It's not a prerequisite for yoga, it's the result of it. 

- 'Asana' (Sanskrit name for the yoga postures) means steady and comfortable. So, the most important thing is that you go into the posture as long as you can keep your smile on. Do as much as you can and without forcing. 

- Do your practice at a clean place, since we will be doing so much breathing, you don't want to inhale all that filthy crap. 

- It's really important to warm up before beginning your asana practice 

- Also remember that there are 3 steps to asana, 1- entering the posture 2- staying and breathing into the posture 3- getting out of the posture. All these need to be synchronized with our breath. Avoid any no sudden moves. 

- It's also really important that you are not hungry during the practice. Dreaming donuts will not help to come back to the present moment. And not full either. 2-3 hours after food is good. 

Enjoy it! 

Yoga'ya Yeni Başlayanlar İçin Bir İki NotHerkese merhaba!

Yoga hareketlerine başlamadan önce sizlere her türlü gerekli bilgiyi sağladığımdan emin olmak istiyorum. Çok yakında yeni kanalımda birlikte yoga yapmaya başlayacağız çünkü!!!
Eğer yogaya yeni başlıyorsanız, başlamadan önce özellikle şu noktaları hatırlamak her zaman iyidir:

- Herhangi bir egzersiz yapmadan önce doktorunuza danışın (biliyorum biraz temkinli görünüyor, ancak özellikle fiziksel sorunlarınız varsa, yapabileceğiniz ve yapmamanız gereken hareketler konusunda doktorunuzun onayı çok önemli.)

- Hamileyseniz, hamileler için özel yoga videosu çekeceğim, 12 haftanın sonunda (yine doktorunuzun rızasıyla) bunları yapabilirsiniz. 12 hafta tamamlanmadan yogayı tavsiye etmiyoruz.  

- 'Asana' (Yoga duruşlarının Sanskritçe adı) rahat ve sabit demek. Yani, en önemli şey, gülümsemeye devam edebildiğiniz kadarıyla hareketi yapmanız. Yapabildiğiniz kadar ve zorlamadan.

- Sağa sola bakıp Ayşe Bacı’nın, Meryem Hatun’un ne kadar esnek olduğuna takılmayın. Kendinizi kimseyle karşılaştırmayın. Siz olduğunuz gibi benzersiz ve çok güzelsiniz. Esnek değilseniz bile başlayın. Esneklik yoga için bir ön koşul değil. Zamanla esneyeceksiniz siz de. Artık Ayşe Bacı kadar olur mu bilemem ama… (şaka yahu!)

- Yoga için temiz bir yer bulun. Ya da bulunduğunuz yeri temizleyin. Çok nefes alacağız, pis pis tozları derin derin içinize çekmek istemeyeceksiniz… hehe :)


- Asana uygulamasına başlamadan önce ısınmak gerçekten önemli. Ama gerçekten. Gerçekten çok önemli.

- Asananın 3 aşaması var, 1- duruşa giriş  2- duruşta duruş ve 3- duruştan çıkış. Bu aşamaların hepsi nefesle birlikte. Ani hareket etmeyiniz.

- Uygulamalar sırasında aç olmamanız da çok önemli. Aksi halde simit, peynir ve çay hayaliyle şuradan şuraya yol alamazsınız. Tok olsanız da olmaz. En iyisi yemekten 2-3 saat sonra yoga yapmak.

Keyifli yogalar!

28 Mayıs 2017 Pazar

Benefits of Yoga


Photo Credit: Elif Kahveci 

Since yoga entered my life fourteen years ago, things started transforming in my life on so many levels that I wrote a book about it. (Hope that you can read it soon, I'm currently working on its English translation) It's been healing for me in so many ways.   

On this post, I wanted to share some of the benefits of yoga with you, who knows, you may find something that you could use and that one thing can inspire you to get started! :)) 

On Physical Level : 

* Increased flexibility
* Increased muscle strength and tone
* Improved respiration, digestion, immunity and circulation 
* Regulated functioning of the hormones and the body temperature 
* More energy and vitality
* Balanced metabolism
* Soft and beautiful skin (yoga is a great anti-aging agent!!) 
* Improved posture 

On Mental Level : 

* Increased concentration 
* Clarity of mind 
- when the mind is clear, this ultimately effects communication and relationships  
* Reduced stress 
* Increased ability to deal with stress

On Spiritual Level  : 

* Peace 
* Love 
* Energy 
* Motivation 
* Enthusiasm 
* Creativity 
* Playfulness 

and this is the magic one: when you practice yoga regularly and make yoga a part of your everyday life (I will write more on that) you start building all kinds of abilities towards life, not only how to stand strong in front of difficult situations, but also how not to be shaken by this and that and you start noticing what's beyond your limits and realize your full potential.   

Yoga'nın Faydaları

Photo Credit: Elif Kahveci

Yoga hayatıma girdiğinden beri, bende ve hayatımda o kadar çok şey iyi yönde değişti ki, üzerine kitap yazdım. Yoga beni iyileştirdi, sinirlerimi aldı, yumuşattı, bana hayatı anlattı, beni başka biri yaptı. Hepsini umuyorum çok yakında çıkmak üzere olan kitabım Çingene’de okuyabileceksiniz.

Bu yazımda sizlerle yoganın bazı faydalarından bahsetmek istedim. Kim bilir, belki bu listeden işinize yarayacak bazı noktalar bulur, siz de yogayı hayatınızın bir parçası yapmaya karar verirsiniz! Yoganın faydaları sadece fiziksel değil. Aynı zamanda zihinsel ve ruhsal seviyelerde de şifalı etkileri var. Aşağıda birkaçını sıralıyorum:

Fiziksel :

* Fiziksel esnekliğin artması
* Kas kuvveti ve tonunda artış
* Solunum, sindirim, bağışıklık ve dolaşım sistemlerinin kuvvetlenmesi
* Hormonların ve vücut ısısının dengelenmesi
* Daha fazla enerji ve canlılık
* Metabolizmanın dengelenmesi
* Yumuşak ve güzel bir cilt (yoga büyük bir anti-yaşlanma ajanıdır!)
* Duruşun düzelmesi

Zihinsel :

* Konsantrasyonun artması
* Zihnin berraklaşması
* İletişim ve sosyal ilişkilerin
* Stresin azalması
* Stresle başa çıkma yeteneğinin artması

Ruhsal :
Daha fazla
* Huzur
* Sevgi
* Enerji
* Motivasyon
* Coşku
* Yaratıcılık

Yoganın en büyüleyici kısmı ise günlük hayatınızın bir parçası haline getirdiğinizde (bu sadece yoga duruşlarını düzenli uygulamak anlamında değil, yoganın daha bir sürü başka metotları da var; bu konuda ayrıca yazacağım) çeşitli yeteneklerimizi ortaya çıkarması. Zor durumlar karşısında daha güçlü ve sarsılmadan durabilmenin yanı sıra, kendimize koyduğumuz sınırların ötesinde olanı fark etmeye başlamak ve potansiyelini tümüyle yaşamaya başlamak gibi mesela...


27 Mayıs 2017 Cumartesi

Yoga 101 (English Version)


Photo Credit: Elif KahveciHi friends,

If you have recently started taking interest in Yoga, I've put together a few key points for you I thought you might enjoy. :)

What is Yoga?

 • Yoga, is the universal knowledge that presents the techniques for a happy, healthy and stress free life. It dates back over 5,000 years and originates from India.

 • The word ‘yoga’ stems from the Sanskrit word 'yuj' which means 'to unite'. Yoga is the union of the body, mind and spirit along with the universe.

 • Although yoga is understood as a variety of physical exercises in the west, it is actually an inner journey towards one’s self.

 • Although they are very essential, yoga poses (asana) are not the purpose of yoga. In the ancient days, yogis and yoginis (yoga practitioner) practiced yoga postures in order to be able to sit easily in meditation for long periods of time.  


 • The kind of yoga that stood out in the west is called "Hatha Yoga". Hatha Yoga consists of breathing exercises (pranayama), yoga postures (asana) and meditation. Hatha Yoga is actually a branch of Raja yoga, one of the four paths of Yoga. That means Yin Yoga, Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga, Power Yoga etc. are all ‘Hatha Yoga’ classes.
 • Paths of Yoga 
Karma Yoga: Path of selfless service

Gyana Yoga: Path of knowledge

Bhakti Yoga: Path of love and surrender (including the mantra singing and meditative Sanskrit music)

Raja Yoga: Path of mental discipline. Raja Yoga is Sage Patanjali's yoga training that consists of eight limbs. This path of yoga offers methods to maintain mental and emotional control. Sage Patanjali collected the scattered yoga knowledge from the Vedic period and brought it together systematically to our day. ‘Raja’ means royal. This Yoga is also called 'Ashtanga Yoga'. Ashtanga literally means "eight limbs". Patanjali’s 8 limbs of yoga consists of 1-Yama (Social responsibilities), 2-Nyama (personal responsibilities) 3-Asana (yoga postures) 4-Pranayama (breathing exercises) 5- Pratyahara (self observation) 6-Dharana (concentration) 7-Dyana (meditation) 8-Samadhi (ultimate blissful state of yoga)  (I will write more on the 8 limbs of Yoga)Yoga 101

Fotoğraf: Elif Kahveci

Eğer yogaya yeni yeni ilgi duymaya başladıysanız, başlangıç için bilmek isteyeceğiniz birkaç temel noktayı sizin için bir araya topladım.  :) 

Yoga Nedir? 
 • Yoga, 5000 sene önce Hindistan'da bilgelerin uzun meditasyonları sonucu ortaya çıktı. Aslında sağlıklı ve mutlu bir yaşamın formüllerini gösteren kadim ve evrensel bir bilgi. Bir yaşam felsefesi. 
 • Sanskritçe'de 'yuj' kökünden gelen bir kelime. Birleşmek anlamına geliyor. Zihin, beden ve ruhun, tüm evrenle birleşmesi hali.
 • Sankritçe, Yoga'nın anadili.
 • Yoga batıda her ne kadar çeşitli fiziksel egzersizler olarak anlaşılsa da, aslında bir içsel yolculuk, bedenini, zihnini ve kendini tanıma yolculuğu.
 • Yoga'da uygulanan fiziksel egzersizler (asana-yoga duruşları) yoganın, önemli olmasına rağmen, ufak bir bölümü. Tıpkı buz dağının görünen kısmı gibi. 

 • Yoga'nın batıda öne çıkan şekli, "Hatha Yoga". Hatha Yoga, nefes egzersizleri (pranayama), yoga duruşları (asana) ve meditasyondan oluşuyor. Hatha Yoga, aslında Yoga'nın dört yolundan biri olan Raja yoganın bir kolu. Yani, yoga merkezlerinin ders programlarında yer alan Yin Yoga, Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga, Power Yoga ve benzeri dersler Hatha Yoga dersleri.
 • Yoga asana (yoga duruşları) meditasyonlarda uzun süre oturabilmek adına, vücudu esnetmek için yapılırmış. Yani yoga duruşları, yoganın esası veya nihai amacı değil. 
 • Yoga'nın 4 Yolu  
 1. Karma Yoga : Karşılıksız hizmet yolu
 2. Gyana Yoga : Yoga'nın bilgi yolu. Yoga bilgisi. 
 3. Bhakti Yoga :  Yoga'nın sevgi ve teslimiyet yolu (Bu yogaya Sanskritçe müzikle söylenen mantralar da dahil) 
 4. Raja Yoga : Bilge Patanjali, binlerce yıl önce Vedik dönemden kalan ve dağınık bir şekilde bulunan yoga bilgisini toparlayarak sistemetik bir hale getiriyor. Zihin ve duygu kontrolünü sağlamaya yarayan yöntemler sunuyor. Raja Yoga, Bilge Patanjali'nin sekiz uzuv'dan oluşan yoga öğretisi. Raja, kraliyet anlamına geliyor. Eskiden kraliyet yogası olarak bilinirmiş. Bu yogaya aynı zamanda 'Ashtanga Yoga' da deniyor. Ashtanga, kelime anlamıyla "sekiz uzuv" demek. (Daha sonra bu konuda daha detaylı yazacağım, fakat kısaca geçmek gerekirse bu sekiz uzvu şöyle sıralayacabiliriz : 1-Yama (sosyal sorumluluklar), 2-Nyama (toplumsal sorumluluklar) 3-Asana (yoga duruşları) 4-Pranayama (nefes egzersizleri) 5-Pratyahara (içe çekilme, iç gözlem, inziva) 6-Dharana (konsantrasyon) 7-Dyana (meditasyon) 8-Samadhi (huşu hali)